proizvodi.ferit.hr

ADIS - Automatizirana izrada Diploma i dopunskih ISprava

 

ADIS (Automatizirana izrada Diploma i dopunskih ISprava) je web aplikacija za izradu dopunskih isprava/diploma. Program se veže za već uspostavljen ISVU sustav ustanove i omogućuje automatiziranu izradu i elektroničko arhiviranje diploma i dopunskih isprava, te njihovu pripremu za tisak prema predlošcima prilagođenim zahtjevima dotične sastavnice. Pritom u okviru aplikacije sastavnica može samostalno u bilo kojem trenutku napraviti eventualno potrebne izmjene u predlošcima.

 

 

 

Prijava u web sučelje

 

 

Pregled sučelja za odabir studija i tip dokumenta