proizvodi.ferit.hr

Alati za poslovanje

ADIS - Automatizirana izrada Diploma i dopunskih ISprava

 

ADIS (Automatizirana izrada diploma i dopunskih isprava) je web aplikacija za izradu dopunskih isprava/diploma i drugih dokumenata vezanih za ISVU informacijski sustav. Program preuzima podatke iz restAPI ISVU sustava akademske ustanove i omogućuje jednostavnu i preglednu izradu/arhiviranje diploma, dopunskih isprava, odluka o školarinama i ostale dokumente/isprave. Pojednostavljena je priprema za tisak prema proizvoljno grafički pripremljenim predlošcima dokumenata. U aplikaciji se mogu vršiti provjere i nadopune podataka na jednom mjestu i u kratkom vremenu.

 

 

 

Pregled sučelja za odabir promocije