proizvodi.ferit.hr

Alati za poslovanje

e-godišnji

Demo sustav: http://godisnji-demo.ferit.hr/

 

Sustav e-godišnjih odmora pokriva proceduru od podnošenja zahtjeva do donošenja odluke o godišnjem odmoru, te se sastoji od četiri koraka kojim se definiraju tri dokumenta/obrasca:

 

U nastavku je prikazana procedura kakvu koristi FERIT (svaki je korak popraćen u obliku e-maila koji se šalje dotičnim osobama:

podnositelju zahtjeva, voditelju ustrojbene jedinice, i sl. kako bi bili pravovremeno obaviješteni o statusu zahtjeva).

 

Svi navedeni koraci, sučelja i obrasci se mogu prilagoditi prema potrebama naručitelja!

 

Korak 1/4 Izrada novog zahtjeva za godišnji odmor

Zahtjev za godišnji odmor djelatnik izrađuje pod izbornikom Zahtjevi, klikom na gumb Napravite novi zahtjev za godišnji odmor. Nakon što zahtjev za godišnji odmor bude odobren već na prvoj provjeri, djelatnik više nema mogućnost izmjena pa je prije potvrde/spremanja zahtjeva potrebno dobro provjeriti je li sve ispravno popunjeno. Za slučaj da se zahtjev, s bilo koje razine, vrati na doradu, djelatnik će imati mogućnost izmjena u zahtjevu i može ga ponovno aktivirati. Takav zahtjev ide na reviziju na razinu koja je tražila korekciju u jednom od sljedećih koraka.

 

 

Korak 2/4 Zahtjev potvrđuje voditelj ustrojbene jedinice (pod „Odobri zahtjeve“)

Voditelj na svojem sučelju pod izbornikom Odobri zahtjeve odobrava aktivirane zahtjeve djelatnika svoje ustrojbene jedinice.

 

 

 

Dio sučelja za odobravanje zahtjeva

 

 

 

Korak 3/4 Dekan treba odobriti zahtjev

Dekan na svojem sučelju pod izbornikom Odobrava dekan odobrava aktivirane zahtjeve koji su stigli do njegove razine provjere. Dekan može tražiti korekciju zahtjeva ili zahtjev odbiti.

 

Korak 4.a/4 Djelatnik treba priložiti potvrdu

Nakon što zahtjev odobri dekan, za neke vrste zahtjeva (darivanje krvi, vjenčanje itd. - u sučelju ćete biti obaviješteni i pute mail-a) za godišnji odmor treba priložiti potvrdu (potvrda o darivanju krvi, vjenčani list itd.)

 

Dio sučelja za prilaganje potvrde

 

 

Korak 4.b/4 Dekan treba potpisati dokument o godišnjem odmoru

U ovom koraku pravna služba generira sljedeće dokumente:

   - odluku ako je riječ o 'glavnom' godišnjem odmoru

   - zahtjev ako je riječ o kasnijim zahtjevima

i nosi dokument dekanu na potpis. Nakon što dekan potpiše dokument o godišnjem odmoru, dokument će biti odložen u dosje djelatnika i postupak odobrenja godišnjeg odmora je završen.