proizvodi.ferit.hr

Alati za poslovanje

Sustav Rast – troškovi studenata za RAčunovodstvo i STudentsku službu

 

Sustav Rastkoristi se za evidenciju zaduženja pojedinog studenta. Za svakog studenta se sa ISVU sustava dohvaćaju podaci o imenu, prezimenu, OIB-u, JMBAG-u, studiju, adresi i ostvarenim ECTS bodovima.

 

Svrha Rast-a je vođenje evidencijezaduženja svih studenata. Određen broj studenata mora plaćati upis više godine ako nisu položili sve ispite. Na osnovu ostvarenihECTS bodova studentska služba može izračunati iznos novca koji student treba platiti za upis nove akademske godine.Studentska služba unosi zaduženje studenta u Rast (kao što su plaćanje troškova studiranja na temelju ECTS-a) i na jednom mjestu ima podatke za sve studente, koje je vidljivo i računovodstvu radi praćenja eventualnog nepodmirenog dugovanja.

 

Rast omogućuje pretraživanje studenata po svim parametrima kao što su studij, OIB, nastavna godina ili ime i prezime. Također ako je student naknadno upisan novi student se može dodati da u gornjem desnom kutu unesemo njegov JMBAG i kliknemo na gumb Dodaj studenta u Rast.

 

Na slici ispod prikazano je sučelje Rast-a, gdje vidimo prikaz studenata sa podacima (u donjoj slici su izostavljeni osobni podaci), polja za pretraživanje i filtriranje, te polje i gumb za dodavanje novog studenta u Rast. Sustav na početku akademske godine povlači sve studente sa ISVU-a, a pojedinačni studenti mogu se dodati naknadno.

 

Klikom na gumb Uredi možete unijeti zaduženje studenta, rate koje je platio te preostali iznos kao što je prikazano na slici ispod. 

 

 

Klikom na gumb Izradite Excel izvještaj svi podaci se mogu prebaciti u Excel tablicu radi daljnje obrade ili izrade izvještaja. U Excel tablici možete dobiti izvještaj za grupe studenata ili pojedinog studenta u ovisnosti o tome koje ste studente filtrirali u sučelju kao što je vidljivo na slici ispod.

 

 

Svi sučelja i obrasci se mogu prilagoditi prema potrebama naručitelja!