proizvodi.ferit.hr

Alati za poslovanje

e-evidencija ugovora

 

Demo sustav: http://evidencija-demo.ferit.hr/

 

Sustav e-evidencije ugovora omogućava jednostavnu evidenciju svih potpisanih ugovora i sporazuma. Podsjećamo, prema Zakonu o fiskalnoj odgovornosti čelnik predaje Izjavu o fiskalnoj odgovornosti i popunjava upitnik u kojemu se postavlja pitanje da li je uspostavljena evidencija svih ugovora (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/423058.pdf), a ovaj sustav na vrlo jednostavan način daje pozitivan odgovor na to pitanje.

 

 Klikom na "Unesi novi ugovor ili sporazum" otvara se odgovarajuće sučelje za unos podataka.

 

 

A u bilo kojem trenutku moguće je napraviti eksport svih unesenih podataka u obliku (vrsta datoteke, oblik dokumenta, i sl.) koji najviše odgovara naručitelju.