proizvodi.ferit.hr

Alati za poslovanje

MAK - Sustav za evidentiranje mentorskih aktivnosti

 

Demo sustav: http://mak-demo.ferit.hr/

 

Sustav Mak obuhvaća korake od postavljanja prve verzije rada, preko ocjenjivanja rada od strane mentora, unosa potrebnih podataka (npr. ime sumentora, naslov na engl. jeziku, i sl.), sve do imenovanja povjerenstva te unosa ocjene. Također se u Maku mogu pregledati sva aktivna i odrađena mentorstva, sumentorstva, sudjelovanja u povjerenstvima i sllično.

Primjer prikaza odrađenih mentorstava

 

U nastavku je prikazana procedura kakvu koristi FERIT (svaki je korak popraćen u obliku e-maila koji se šalje dotičnim osobama: studentu, mentor, članovima povjerenstva, i sl. kako bi bili pravovremeno obaviješteni o statusu rada).Za svaki korak je grafički u sučelju označeno tko treba dotični korak odraditi:

 

 

Svi navedeni koraci, sučelja i obrasci se mogu prilagoditi prema potrebama naručitelja!

Korak 0/9 

Na FERIT-u se teme, a time i mentori studentima dodjeljuju u ISVU sustavu, te se onda ti podaci prenose u Mak radi daljnjeg postupka. Ako fakultet ne koristi ISVU sustav za dodjelu teme/mentora studentima, onda se Mak može prilagoditi i za ovaj „nulti korak“.

 

Korak 1/9 
Student postavlja prvu verziju rada na Mak

 

Korak 2/9 
Mentor potvrđuje prvu radnu verziju, definira sumentora, i znanstvenu granu rada, te provjerava/unosi engl. naziv rada.

 

Sučelje za korake 1/9 i 2/9

 

 

Primjer popunjenog sučelja za korake 1/9 i 2/9

 

Korak 3/9 
Student postavlja konačnu verziju rada.

 

Korak 4/9 
Mentor potvrđuje konačnu verziju rada i ocjenjuje ju, te unosi potrebne podatke.

 

 

Primjer popunjenog sučelja za korake 3/9 i 4/9 *

* Ocjenjivanje u koraku 4/9 provedeno je prema Pravilniku o završnim i diplomskim radovima FERIT-a, te se naravno može prilagoditi prema pravilniku dotične sastavnice.

 

Korak 5/9 
Student prijavljuje rok u ISVU i nakon toga potvrđuje prijavu u Maku.

 

Korak 6/9

Mentor predlaže Povjerenstvo za obranu. Odbor po potrebi korigira ili upotpunjuje.

 

Korak 7/9

Tajnik Odbora na sjednici Odbora potvrđuje Povjerenstvo za obranu, te se nakon toga generiraju potrebni obrasci i protokol obrane.

 

Primjer popunjenog sučelja za korake 5/9, 6/9 i 7/9

 

Korak 8/9

Predsjednik Povjerenstva za obranu unosi podatke o obrani.

 

Korak 9/9

Predsjednik Povjerenstva potvrđuje podatke, ocjenu i mišljenje Povjerenstva za obranu, čime se završava postupak.