proizvodi.ferit.hr

Alati za poslovanje

e-inventura

 

Povjerenstvo jednom godišnje provodi inventuru te u ovoj aplikaciji djelatnici uvijek mogu vidjeti stanje svog inventara nakon zadnje provedene inventure kao na slici ispod:

 

 

Djelatnici mogu filtrirati stavke prema prostoriji u kojima se stavka nalazi, a za prostorije za koje su izravno zaduženi mogu filtrirate i stavke prema osobama u tim prostorijama. Također stavke mogu pretraživati po bilo kojem atributu upisujući u tražilicu.

 

U sustavu e-inventure inventurno povjerenstvo ima mogućnost

a) ažuriranja postojećih stavki: promjena osobe, prostorije, dodatnog opisa, trenutno izvan zgrade Fakulteta, prijedlog za otpis (DA/NE), privatna imovina (DA/NE) ; otpala naljepnica (DA/NE)!

b) unosa nove stavke i gore navedenih pripadajućih podataka

 

Pri ulasku u prostoriju Povjerenstvo slijedi proceduru prema slici:

 

 

U svom sučelju povjerenstvo ima mogućnost eksporta odabranih stavki u Excel, eksporta odabranih stavki u Ispisnu listu sa zaduženjima djelatnika koju djelatnik potpisuje. Ako se stavke vode u nekom drugom programu sustav e-inventure može napraviti uvoz preko XML datoteke (ili datoteke u nekom drugom formatu). Inventurno povjerenstvo ima gumb za dodavanje novih stavki u sustav te tablicu sa postojećim stavkama koje se mogu uređivati kao na slici ispod:

 

 

 

Za svaku stavku bilježe se izmjene te tko ih je napravio, u arhivu se sprema prethodno stanje stavke pa se može pratiti stanje stavke kroz povijest (tko je bio zadužen i kada, gdje se nalazila itd.).  Povjerenstvo može filtrirati stavke prema osobama i prostorijama te također može tražiti stavke prema bilo kojem atributu. Klikom na gumb uredi otvara se prozor za uređivanje stavke: