proizvodi.ferit.hr

Alati za poslovanje

Exus - ekspertni sustav za planiranje resursa u proizvodnom procesu

 

Znajući da svaki proizvodni proces ima svoje specifičnosti i u pogledu svoje strukture i potrebnih resursa s jedne strane, te ograničenja samog procesa s druge strane, pri čemu se žele zadovoljiti potrebe kupaca za isporukom proizvoda u najkraćem mogućem roku s najvišom mogućom kvalitetom, ovim softverskim ekspertnim sustavom nudimo rješenje za planiranje i optimiranje resursa u proizvodnom procesu.

 

Na temelju unesenih informacija o strojevima, alatima, zaposlenicima, sirovini i ostalim relevantnim resursima, kao i o dostupnim količinama i vremenu (ne)dostupnosti istih (npr. za strojeve bi to bilo vrijeme održavanja, za zaposlenike smjene rada, godišnji odmori i sl.), glavni cilj je generirati raspored za svaki korak proizvodnog procesa (i pripadnih pripremnih radnji), pri čemu će se minimizirati vrijeme u kojem bi resursi (strojevi, alati, zaposlenici, sirovina) tijekom predviđenih sati rada bili neiskorišteni.

Naravno, izrada ekspertnog sustava za izradu rasporeda zahtijeva usku suradnju i komunikaciju s tvrtkom kako bi se kvalitetno implementirale i uzele u obzir sve specifičnosti proizvodnog procesa i potrebnih resursa. Isto tako bi se u dogovoru s tvrtkom odabrao način realizacije ekspertnog sustava (npr. kao stand-alone aplikacija, web aplikacija i sl.), odnosno odabrale bi se odgovarajuće meta-heurističke metode za optimizaciju rasporeda.

 

Nadalje, ovaj ekspertni sustav može biti temelj za konačni cilj optimizacije proizvodnog procesa, a to je da se automatiziranim prikupljanjem informacija iz proizvodnog procesa u stvarnom vremenu kontinuirano uspoređuju rasporedom postavljeni ciljevi i ostvareni rezultati, te da se iz toga analiziraju razlozi odstupanja i automatski generiraju optimirane prilagodbe rasporeda.